Alle samlinger
For garasjeansvarlig
Hvem kontakter du ved feil?
Hvem kontakter du ved feil?

Hvem kontakter du ved feil i Parqio-systemet eller ved feil på porten?

Oppdatert over en uke siden

Ved feil kan du kontakte Parqio kundeservice på chat.

Ved feil på porten kontakter vi portleverandøren direkte.

Svarte dette på spørsmålet?