Med Parqio Admin gjør vi det enkelt for deg som administrator å holde styr på hvem som til en hver tid har tilgang til garasjen. Denne guiden viser deg hvordan du enkelt kan legge til og fjerne beboere og andre som trenger tilgang til garasjen.

Logg inn

Hvis du har blitt registrert som administrator for din garasje hos oss vil du motta en SMS-invitasjon til Parqio Admin så snart din garasje er ferdig satt opp.

Admin-panelet finner du på https://admin.parqio.com

Logg inn med ditt mobilnummer og engangskode som du får tilsendt på SMS.

Steder

Stedsoversikten viser alle garasjene/områdene du har administrasjonsrettigheter til. Dette kan være en eller flere, avhengig av hvordan ditt boligselskap har organisert garasjen.

Den grønne linjen til høyre for garasjen viser nylig aktivitet. Ved å klikke deg inn på en av enhetene får du oversikt over tilknyttede porter, brukere og plasser.

Administrasjon av brukere

Brukeroversikten gir deg oversikt over alle brukere som har tilgang til garasjen. Her kan du søke opp og filtrere beboere og gjester basert på navn, kjennemerke, telefonnummer eller hvilke steder de har tilgang til. Her kan du også legge til nye brukere ved å trykke på "Legg til bruker".

Brukerprofil

Du kan klikke deg videre inn på en bruker og få oversikt over hvilke plasser og kjøretøy som er tilknyttet brukeren. Herfra kan du gå videre inn på hver enkelt plass og se hvilke andre brukere som disponerer disse.

Invitere nye brukere

Hver plass vil ha en egen side der du kan legge til og fjerne nye brukere.

Du kan invitere nye beboere eller gjester ved å trykke "Legg til bruker" på plassen du ønsker å invitere til, eller ved å trykke på "Legg til bruker" direkte fra brukeroversikten. Når du har lagret og fullført invitasjonen, sendes automatisk en SMS med informasjon om tjenesten og en link til nedlasting.

Endre eller slette tilgang

Ved å trykke på en eksisterende bruker på en angitt plass kan du endre eller slette tilgang. Dersom du ønsker å umiddelbart fjerne en bruker som ikke lenger skal ha tilgang trykker du "Slett tilgang".

Du kan også endre til midlertidig tilgang ved å trykke på spaken "Ingen utløpsdato". Tilgangen endres nå fra permanent til midlertidig. Systemet setter 3 dager som standard. Du kan justere dette til å gjelde for en lengre periode eller samme dag ved å velge datoer i kalenderen. Trykk deretter 'Lagre endringer'. Dersom du ønsker at personen skal motta en ny SMS med invitasjon så trykker du på spaken "Send SMS".

Fjerning av tilgang for midlertidige brukere vil tre ikraft ved midnatt den dagen tilgangen utløper.

Legge til nye parkeringsplasser

For å opprette nye plasser klikker du deg inn på ønsket lokasjon under "Steder", og så på "Legg til plass". Du skriver inn ønsket navn på plassen, og klikker så på "Opprett plass".

Fant du svaret?