Alle samlinger
For installatører
Hvordan kobler jeg til en ekstra port/dør til Parqio?
Hvordan kobler jeg til en ekstra port/dør til Parqio?

Denne artikkelen beskriver hvordan du kan koble til en ekstra port/dør til en eksisterende Parqio-enhet.

Oppdatert over en uke siden

Parqio-enheten kan styre inntil to porter eller dører med elektrisk sluttstykke.

Denne artikkelen beskriver hvordan du kobler til en ekstra port/dør med elektrisk sluttstykke til en Parqio-enhet som allerede styrer én port eller dør.

Steg 1: Koble den nye porten/døren til utgang ( G )

Utgang ( G ) sender åpningssignal til portstyringen eller døren slik at den kan åpnes via Parqio (kontakt 14 og 16).

VIKTIG: Bruk mangetrådet ledning, ikke entrådet.

Steg 2: Test tilkoblingen

Koble til WiFi "parqio-xxxxxxxxxxxxxxx" (serienummeret til enheten) og gå til 192.168.4.1 i nettleseren for å teste at døren åpner som den skal.

Gå deretter til "Relay Test" og trykk på "Relay 2" for å åpne døren med Parqio.

Får du ikke opp "Relay test"? Kontakt Parqio Kundeservice.

Svarte dette på spørsmålet?