Alle samlinger
For beboere
Telefonoppsett
Ring direkte til en port for å unngå tastevalg (Apple iOS)
Ring direkte til en port for å unngå tastevalg (Apple iOS)

Åpner du porten med nummeroppringning, kan du ringe direkte til en bestemt port og unngå tastevalg.

Oppdatert over en uke siden

Forutsetninger

  • Nummeret du ringer fra må være det samme nummeret som du er registrert med i Parqio.


Slik gjør du

  1. Skriv inn 23 50 68 88 på telefonen din.

  2. Hold inne stjerne-knappen for å lage et komma.

  3. Skriv deretter inn tastevalget for porten du ønsker å åpne. Hvis det f.eks. er den andre porten som leses opp, skal telefonnummeret se slik ut: 23 50 68 88,2

  4. Når du ringer vil tastevalget skje automatisk.


Tips!

Lagre nummeret i kontaktlisten din med navnet til porten (f.eks. "Port 2"). Da kan du bruke Siri for å åpne porten direkte ved å si "Hei Siri, ring Port 2".


Svarte dette på spørsmålet?