Alle samlinger
For beboere
Telefonoppsett
Ring direkte til en port for å unngå tastevalg (Android)
Ring direkte til en port for å unngå tastevalg (Android)

Åpner du porten med nummeroppringning, kan du ringe direkte til en bestemt port og unngå tastevalg.

Oppdatert over en uke siden

Forutsetninger

  • Nummeret du ringer fra må være det samme nummeret som du er registrert med i Parqio.


Slik gjør du

  1. Skriv inn 23 50 68 88 på telefonen din.

  2. Trykk på ikonet med tre prikker ved siden av nummeret.

  3. Trykk på Legg til pause på 2 sek. Dette lager et komma etter telefonnummeret.

  4. Skriv deretter inn tastevalget for porten du ønsker å åpne. Hvis det f.eks. er den andre porten som leses opp, skal telefonnummeret se slik ut: 23 50 68 88,2

  5. Når du ringer vil tastevalget skje automatisk.


Tips!

Lagre nummeret i kontaktlisten din med navnet til porten (f.eks. "Port 2"). Da kan du bruke stemmestyring for å åpne porten direkte ved å si "Hey Google, ring Port 2".


Svarte dette på spørsmålet?