Parqio-enheten kan styre inntil to porter eller dører med elektrisk sluttstykke. Denne artikkelen beskriver hvordan du kobler til flere porter og dører til samme Parqio-enhet.

Steg 1: Installer antennekabelen ( A )

Parqio-enheten har to antenneinnganger, men det er kun inngang ( A ) som gir mobilsignal (se illustrasjon over). Selve antennen bør monteres i direkte siktlinje til nærmeste mobilmast. Du finner en oversikt over mobilmastene i nærheten på https://www.cellmapper.net/

Steg 2: Koble strømforsyningen til kontaktene ( C ) på Phoenix-blokken ( B )

Den grønne Phoenix-blokken ( B ) kan trekkes ut for å forenkle monteringen. Koble til medfølgende 24V strømforsyning til kontakt ( C ) som illustrert over (+24V til kontakt 1 og jord til kontakt 2).

VIKTIG: Bruk mangetrådet ledning, ikke entrådet.

Steg 3: Koble den første porten/døren til utgang ( E )

Utgang ( E ) sender åpningssignal til portstyringen eller døren slik at den kan åpnes via Parqio (kontakt 10 og 12).

VIKTIG: Bruk mangetrådet ledning, ikke entrådet.

Steg 4: Koble den andre porten/døren til utgang ( G )

Utgang ( G ) sender åpningssignal til portstyringen eller døren slik at den kan åpnes via Parqio (kontakt 10 og 12).

VIKTIG: Bruk mangetrådet ledning, ikke entrådet.

Steg 5: Test tilkoblingen

Koble til WiFi "parqio-xxxxxxxxxxxxxxx" (serienummeret til enheten) og gå til 192.168.4.1 i nettleseren for å teste signalstyrken og reléene på enheten.

Får du ikke opp "Relay test"? Kontakt Kundeservice via chat.

Svarte dette på spørsmålet?